1) Cine este autorul poeziei? a) Mihai Eminescu b) Vasile Alecsandri c) George Topârceanu 2) Care este explicația corectă a cuvântului ,,baladă” ? a) o plantă medicinală b) povestire în versuri a unei întâmplări c) o întâmplare reală 3) Care este sinonimul cuvântului ,,zăludă”? a) generoasă b) tulburată c) zgârcită 4) Care sunt trăsăturile furnicii din poezie? a) mică, harnică, generoasă, grăbită b) harnică, generoasă, grăbită, mică c) harnică, zgârcită, mică, grăbită 5) Care este emoția trăită de greierele din poezie? a) tristețe b) bucurie c) furie

Textul liric:,,Balada unui greier mic” de George Topîrceanu

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?