1) Astăzi s-a nascut... a) b) c) d) 2) Steaua sus... a) b) c) d) 3) Domnuleț si Domn din.... a) b) c) d) 4) Domn, Domn... a) b) c) d) 5) La Vitleem colo-n... a) b) c) d) 6) Moș Crăciun cu plete... a) b) c) d)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?