1) Cum este numărul 23 față de 42? a) Mai mare b) Egal c) Mai mic 2) Alege semnul potrivit: 56 78 a) > b) = c) < 3) Care este cel mai mic număr din șirul: 76, 43, 98 a) 43 b) 98 c) 76 4) Cel mai mare număr par din șirul: 46, 88, 21 a) 46 b) 88 c) 21 5) 27<73 ? a) Adevărat b) Fals 6) Ordoneaza crescător numerele 15, 96, 35 a) 15, 35, 96 b) 96, 15, 36 c) 96, 36, 15 7) 45=45 a) Fals b) Adevarat 8) Succesorul lui 23 este a) 24 b) 22 c) 46 9) Pune semnul potrivit intre numerele 37 și 86 a) > b) = c) < 10) Recunoaște semnul: "<" a) Mai mic b) Mai mare c) Egal 11) Este adevărat că 27=27? a) Da b) Nu 12) Care număr este mai mare decât 36? a) 87 b) 25 c) 12 13) Cum este numărul 78 față de 23 ? a) Mai mic b) Egal c) Mai mare 14) Compară numerele 37 și 65 a) < b) > c) =

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?