1) În expresia următoare operanzii sunt  a) 2,5 b) a,b,+,* c) 2,5,a,b 2) În expresia următoare operatorii sunt: a) <, și, *, mod, = b) 2,3,4,3,6,2 c) <, și, nu, *, mod 3) In urma evaluării expresiei alăturate se va afișa valoarea a) 20 b) 2<20 c) adevărat 4) Evaluarea expresiei alăturate are ca rezultat valoarea 5: a) adevărat b) fals 5) În urma evaluării expresiei alăturate se va afișa valoarea a) adevărat b) fals

Test formativ: algoritmi implementati în Scratch (evaluarea expresiilor)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?