1) Războaiele antiotomane ale statelor creștine europene, din secolele XIV-XVI, s-au numit: a) cruciade b) cruciade târzii c) războaie sfinte 2) Domnul Mircea cel Bătrân a domnit în: a) Țara Românească b) Moldova c) Transilvania 3) Mircea cel Bătrân l-a învis, în bătălia de la Rovine, pe sultanul: a) Soliman Magnificul b) Baiazid I c) Mahomed II 4) Cruciada de la Nicopole s-a încheiat cu: a) victoria forțelor creștine b) victoria lui Mircea cel Bătrân c) victoria Imperiului Otoman 5) Iancu de Hunedoara a fost: a) voievod al Transilvaniei b) rege al Ungariei c) domn al Moldovei 6) Cea mai importantă luptă la care a participat Iancu de Hunedoara a fost: a) Cruciada de la Nicopole b) Lupta de la Războieni c) Cruciada de la Belgrad 7) Vlad Țepeș a domnit în: a) Țara Românească b) Moldova c) Transilvania 8) Vlad Țepeș a organizat ,,atacul de noapte” asupra: a) armatei poloneze b) armatei otomane c) armatei ungare 9) Vlad Țepeș a rămas în amintirea contemporanilor și a urmașilor săi prin: a) modul în care și-a pedepsit dușmanii b) cuceririle teritoriale c) construirea de mănăstiri 10) Ștefan Cel Mare a domnit în: a) Moldova b) Țara Românească c) Transilvania 11) Ștefan cel Mare s-a confruntat de-a lungul domniei sale cu: a) Imperiul Otoman și Polonia b) Imperiul Otoman și Rusia c) Ungaria și Rusia 12) În bătălia de la Baia, Ștefan cel Mare a învins armata: a) maghiară b) otomană c) poloneză 13) Bătălia de Vaslui s-a încheiat : a) cu victoria otomanilor b) cu victoria lui Ștefan cel Mare c) indecis 14) În Bătălia de la Codrii Cosminului, Ștefan i-a învis pe: a) otomani b) maghiari c) polonezi 15) Mihai Viteazul s-a urcat pe tron, în anul 1593, în: a) Țara Românească b) Transilvania c) Moldova 16) În bătălia de la Călugăreni, Mihai Viteazul s-a confrunta cu forțele: a) ruse b) ungare c) otomane 17) Mihai Viteazul i-a alungat pe turcii otomani din țară în urma bătăliei de la: a) Vaslui b) Târgoviște c) Giurgiu 18) Mihai Viteazul a reușit să unifice, pentru o scurtă perioadă de timp, cele trei țări românești în: a) 1593-1600 b) 1598-1600 c) 1599-1600

Spațiul românesc și politica de cruciadă târzie

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?