Adevărat: În versul „Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.” figura predominantă este epitetul., În versul „Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!” identificăm o enumerație și o repetiție., În versul „Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.” identificăm două epitete., În versul „Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,” figura de stil regăsită este enumerația., În versul „Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,” se regăsesc, ca figuri de stil, comparația, epitetul și personificarea., În versul „În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.” regăsim două epitete., În versul „Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,” apar două epitete., În versul „Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,” apare un epitet personificator și un epitet substantival., Fals: În versul „Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.” figura predominantă este comparația., În versul „Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;” figura predominantă este personificarea., În versul „Soarele rotund și palid se prevede printre nori” identificăm o enumerație., În versul „Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,” predomină epitetul ca figură de stil., În versul „Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum.” se pot identifica două epitete personificatoare., În versul „Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,” identificăm o enumerație., În versul „Iată-o sanie ușoară care trece peste văi…” apar două epitete.,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?