Adevărat: cântase, alesesem, merseserăm, citiseră, aleseseși, plecaserăti, citiseră, apărusem, răspunsese, dormise, Fals: cântai, apărui, plecă, dormirăm, merserăm, citiră, răspunse, desenă, citiră, apărurăți,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?