1) Arheologii studiază a) scrierile literare b) hărţile c) genealogia d) urme de aşezări, cetăţi, unelte, arme 2) În arhive se păstrează: a) unelte b) documente c) arme d) obiecte de podoabă 3) Cronologia trebuie să respecte: a) timpul istoric b) organizarea statelor c) economia d) geologia 4) Istoria este o...........care studiază evenimentele istorice din trecut. a) știință b) religie c) propagandă 5) Mileniul are... a) 10 ani b) 100 ani c) 500 ani d) 1000 ani 6) Romanii îi numeau pe locuitorii de la nord de Dunăre cu numele de... a) latini b) vlahi c) daci d) traci 7) Limba română este de origine a) greacă b) dacă c) latină d) slavă 8) Mircea cel Bătrân a domnit în a) Tara Românească b) Moldova c) Dobrogea d) Transilvania 9) Un deceniu are a) 100 de ani b) 10 ani c) 30 de ani d) 1000 de ani 10) Anul 1250 este în secolul a) XI b) XII c) XIII d) XIV

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?