1) În ce dată s-a născut Mihai Eminescu? a) 15 ianuarie 1850 b) 15 iunie 1889 c) 15 ianuarie 2023 2) Unde s-a născut Mihai Eminescu? a) Brașov b) Botoșani c) București 3) Unde îi plăcea poetului să-și petreacă timpul, în copilărie? a) în bibliotecă b) acasă, în fața televizorului c) În aer liber, în natură 4) Continuați titlul poeziei ,,Fiind băiet... a) păduri cutreieram b) mergeam la plimbare c) rătăceam prin pădure 5) Al câtelea copil era Mihai Eminescu? a) al optulea b) al doilea c) al șaptelea 6) Care era numele lui adevărat? a) Mihail Eminescu b) Mihail Eminovici c) Mihai Eminovici 7) Cine a fost unul dintre prietenii buni ai poetului? a) Ion Creangă b) Tudor Arghezi c) H. C. Andersen 8) Alege titlul unei opere scrise de Ion Creangă. a) Albă ca Zăpada b) Capra cu trei iezi c) Cei trei purceluși 9) Când i-a fost schimbat numele poetului în Eminescu? a) atunci când merge la școală b) atunci când se căsătorește c) atunci când i se publică pentru prima dată poeziile 10) Poezia cea mai cunoscută scrisă de Eminescu este.... a) Zdreanță b) Iarna pe uliță c) Luceafărul 11) La ce vârstă l-a înscris tatăl său la școală la Cernăuți? a) 7 ani b) 5 ani c) 9 ani 12) Câte strofe are Luceafărul? a) 97 b) 98 c) 89

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?