bi - ped, pluto - crație, bio - sferă, pseudo - nim, filo - logie, caco - fonie, epi - centru, hemo - stază, hipo - tensiune, aero - navă, macro - cosmos, mega - loman, morfo - genetic, meta - fizică, izo - term, mezo - litic, omni - prezent, cine - matograf, circum - scris, tahi - cardie, tele - viziune, pale - olitic, ana - cronic, antropo - morf, patri - cid, auto - didact, orto - grafie,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?