1) Suma unghiurilor unui triunghi este: a) 360° b) 90° c) 180° 2) Într-un triunghi echilateral, măsura unui unghi este: a) 45° b) 60° c) 30° 3) Într-un triunghi dreptunghic, latura opusă unghiului de 90° este: a) ipotenuza b) cateta c) mediana 4) Într-un triunghi dreptunghic isoscel, unghiurile alăturate ipotenuzei au măsura: a) 30° b) 90° c) 45° 5) Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 15 cm este: a) 30 cm b) 45 cm c) 150 cm

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?