1) Numarul 100 scris ca o putere este a) 50 2 b) 102 c) 254 d) 1100 2) Patratul numarului 7 este a) 12 b) 6 c) 49 d) 0 3) Câtul si restul împartirii numarului 525 la 13 sunt a) 40 si 5 b) 31 si 44 c) 31 si 26 d) 33 si 0 4) Suma numerelor care împartite la 4 dau câtul 3 este: a) 34 b) 25 c) 54 d) 10 5) Scrise în ordine crescătoare numerele a = 211 ; b=45 ;c =83 sunt: a) a<b<c b) b<a<c c) c<a<b d) c<b<a 6) rezultatul calculului 1100 + 0100 + 43 este a) 13 b) 112 c) 212 d) 65 e) 165 f) 265 7) Numarul x pentru care este adevărată egalitatea (7x)8 = 740 a) 5 b) 32 c) 10 d) 4 8) Numarul x pentru care este adevărată egalitatea (20 : x)30 = 430 a) 2 b) 4 c) 5 d) 10 9) Scris sub forma unei puteri cu exponent natural 94 ∙275 ∙314  a) 337 b) 923 c) 3923 d) 2723 10) Rezultatul 1255: 655 : 250 − 71 ·50 +132 a) 194 b) 166 c) 29 d) 51

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?