1) Potasiul fiind primul element în seria reactivității chimice, are o reactivitate mare: a) adevarat b) fals 2) În limbajul popular, hidroxidul de potasiu se numește: a) vitriol b) sodă caustică c) potasă caustică d) țipirig 3) Tipul reacției, dintre Na și apă este : a) combinare b) descompunere c) schimb d) substituție 4) Hidrogenul arde cu o flacără de culoare : a) verde b) albastră c) galbenă d) roșie 5) Hidrogenul reacționează cu ......și rezultă apă: a) clor b) oxigen c) sulf 6) Hidrogenul reacționează cu... și rezultă hidrogen sulfurat: a) clor b) sulf c) oxigen 7) Acidul sulfuric (vitriol), este o substanță: a) simplă b) compusă c) mixtă 8) Bazele se colorează în...sub acțiunea indicatorului acido- bazic fenolftaleina: a) albastru b) incolor c) roșu 9) Oxizi nemetalici se mai numesc și oxizi acizi , pentru că: a) în reacția cu apa formează baze b) în reacția cuacizi formează acizi c) nu reacționează cu acizi 10) Carbonul, reacționează cu hidrogenul și rezultă: a) amoniac b) dioxid de carbon c) metan

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?