narativ - prezintă derularea unor întâmplări în ordine logică și temporală, descriptiv - prezintă sugestiv un obiect, o ființă sau un loc, continuu - este organizat în propoziții și paragrafe, discontinuu - prezintă informații organizate sub forma unor secvențe de text fără legătură între ele sau sub forma unor liste, grafice, diagrame, nonliterar - se referă la aspecte din realitate, utilizând mai ales cuvinte cu sens propriu, uneori chiar termeni de specialitate, explicativ - oferă informații organizate într-un domeniu particular al cunoașterii, având ca scop înțelegerea unui fenomen, a unui fapt, a unei situații, argumentativ - are scopul de a convinge cititorii cu privire la o opinie sau un punct de vedere față de o idee pusă în discuție, multimodal - combină două sau mai multe modalități de comunicare pentru transmiterea informației: cuvinte, imagini, sunete, gesturi, lumini etc., proză - „Oracolul” de Mircea Cărtărescu este un text narativ literar în ..., versuri - „Iarna” de Vasile Alecsandri este un text descriptiv literar în ..., calendar - este un text discontinuu, reportaj - este un text continuu,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?