bi-bli-o-te-că * bi-blio-te-că - bi-bli-o-te-că, boj-de-u-că * boj-deu-că - boj-deu-că, de-ta-li-u * de-ta-liu - de-ta-liu, func-ți-e * fun-cți-e - func-ți-e, ma-chi-aj * ma-chiaj - ma-chi-aj, mon-stru * mons-tru - mon-stru, seif * se-if - seif, su-bi-ect * su-biect - su-biect, to-a-le-tă * toa-le-tă - toa-le-tă, tra-u-mă * trau-mă - trau-mă, tro-tu-ar * tro-tuar - tro-tuar, bin-o-clu * bi-no-clu - bin-o-clu * bi-no-clu, e-li-cop-ter * e-li-co-pter - e-li-cop-ter * e-li-co-pter, o-mo-nim * om-o-nim - o-mo-nim * om-o-nim, per-pe-tu-u * per-pe-tuu - per-pe-tu-u * per-pe-tuu, Se dau următoarele cuvinte: (1) cu-lo-ar, (2) pa-ti-no-ar, (3) fil-tru, (4) fol-clor. Care variante sunt corect despărțite în silabe? - (3), (4), Se dau următoarele cuvinte: (1) ling-vist, (2) sang-vin, (3) ma-u-so-leu, (4) pă-străv. Care variante sunt corect despărțite în silabe? - (2), (3), Se dau următoarele cuvinte: (1) ca-ni-on, (2) i-napt, (3) pro-por-țio-nal, (4) des-pre. Care variante sunt corect despărțite în silabe? - (1), (2), (4),

Clasament

Carduri flash este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?