autorul textului narativ literar, titlul textului, indice de timp, trenul accelerat, destinația călătoriei, mam´ mare, tanti Mița, mamițica, Goe, peronul gării.

LLR - VI - Textul narativ literar - „D-l Goe...” de Ion Luca Caragiale (Activitate diferențiată)

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?