substantive: soare, elev, carte, lumină, adjective: luminos, însorit, cuminte, veche, pronume: eu, vouă, ele, mie, verbe: luminează, citește, strălucește, învață,

Așază cuvintele date în coloana potrivită

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?