Productivitatea medie a capitalului - Wk = Q/K, Productivitatea medie a muncii - WL = Q/L, Cost total - CT = CF + CV, Cost fix mediu - CFM = CF / Q, Capital (factor de producție) - K = Kc + Kf, Amortizarea - A = Kf / T, Masa monetară - M = (PxQ) /v, Dobânda simplă - D = Cr x d x n, Dobânda compusă - D = Cr x (1+d)n- Cr,

TEST - Recunoașteți formula de calcul

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?