darul înţelepciunii - Ne ajută să vedem şi să evaluăm toate din perspectiva lui Dumnezeu şi să le acceptăm cu seninătate., darul înţelegerii - Putem să pătrundem mai uşor profunzimea adevărurilor de credinţă, acest dar ne face şi să fim deschişi la nevoile celuilalt., darul sfatului - Ne ajută să primim şi să oferim sfaturi., darul tăriei - Depăşim dificultăţile, ne întărim curajul şi perseverenţa., darul cunoştintei - Ne permite să emitem judecăţi corecte., darul evlaviei - Ne ajută să fim în comuniune cu ceilalţi., darul fricii de Dumnezeu - Ne permite să evităm greşelile din respect faţă de Dumnezeu.,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?