moară - Cuvântul conține un diftong., „ a” - Este întotdeauna vocală., iarnă - Nu conține hiat., iepuroaică - Cuvântul conține un triftong și un diftong., veneau - Acest cuvânt conține un triftong., maree - Nu conține diftong ,dar conține vocale în hiat., „t” - Nu poate forma singură o silabă., chinezoaică - Acest cuvânt conține 4 vocale , 2 semivocale și consoane.,

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?