Creează lecții mai bune mai repede
Spune numerele cuprinse între 62 și 74., Descoperă regula și completează cu încă 3 numere: 48, 50, 52,__;__;__., Spune toate numerele cuprinse între 30 și 9o care au la unități cifra 6., Spune vecinul mai mic (predecesorul) al numărului 79., Spune toate numerele scrise cu două cifre care au cifra unităților 1., Numărul 78 are ______zeci și _____unități., Găsește trei numere care au cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra unităților._____,_____,______., Cel mai mare număr par de două cifre identice?, Spune toate numerele impare cuprinse între 30 și 50., Cel mai mare număr de două cifre format doar din zeci., Care este vecinul mai mare (succesorul) lui 87?, Cel mai mic număr impar de două cifre este_____., 62 se rotunjește la_____, 89 se rotunjește la _____., Compară seria de numere: 48___84; 34___34; 97___79., Descoperă regula și completează: 35,37, 39,____, ____, ____., Inima se află în cutia __________., 43 se rotunjește la____, 57 se rotunjește la_____., Spune toate numerele care au cifra unităților egală cu cifra zecilor., Compară: 34___52, 69____21, 89___89., Numără descrescător de la 90 la 75., Cel mai mare număr natural de două cifre____., Numărul care are 1 la unități și 8 la zeci este numărul________., Numără din 2 în 2 de la 10 la 22., Numără descrescător din 5 în 5 de la 100 la 50., Numără crescător din 3 în 3 de la 30 la 50., Rinichii și plămânii sunt organe_____________., Alege numerele mai mari decât 29 din seria: 45, 28, 39, 47, 12, 89., Vecinul mai mic (predecesor) a lui 25 este ______., Spune numerele cuprinse între 28 și 16 din 2 în 2., Ilinca sare șotron și calcă doar pe numerele impare dintre 60 și 71. Care sunt numerele?, Se dau numerele: 37, 85, 44, 33, 9, 46, 29. Ordonează-le descrescător! , Spune numerele mai mari decât 31 dar mai mici decât 45. , Cum este 72 față de 27?, Cifra unităților este 7 iar cifra zecilor este 9. Ce număr este?, Cutia craniană adăpostește__________________..

Numerele naturale de la 0 la 100

Tema

Opţiuni

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive