Conferința - presupune o adresare publică în care conferențiarul prezintă cu fidelitate rezultatele autorilor, Expunerea - angajează în mod explicit personalitatea și exprimă opiniile cu privire la un subiect, Prelegerea - are loc sistematizarea de informații, fapte și evenimente, Relaterea - se face o decodificare, o dezvăluire a unei situații fără implicarea celui care participă, Discursul - presupune emiterea, argumentarea și susținerea unor puncte de vedere inedite pentru o situație importantă în acel moment, Toastul - este o rostire angajată cu prilejul unor evenimente deosebite care face apel la emoțiile celor prezenți, Alocuțiunea - intervenția din partea unui vorbitor ce exprimă un punct de vedere timp de 10 minute, Povestirea - este forma cea mai amplă a comunicării, subiectivitatea fiind folosită din plin, Pledoaria - se prezintă și se susține un punct de vedere propriu, Predica - este specifică instituțiilor puternic ierarhizate, Intervenția - emițătorul vine în sprijinul unor idei ale unui alt participant, Interpelarea - se solicită anumitor surse o mai bună precizare în anumite probleme, Conversația - este mai puțin supusă regulilor decât dialogul, Discuția - este un dialog cu reguli acceptate de către toți participanții, Colocviul - participanții dezbat în comun o anumită idee, Dezbaterea - este destinată clarificării și aprofundării unor idei și are un moderator, Interviul - rolul de emițător și receptor nu se schimbă, Masa rotundă - o dezbatere liberă pe o temă dată cu specialiști din domeniu, Seminarul - are un centru autorizat de comunicare, Ședința - este o adunare organizată a personalului unei instituții pentru a discuta și hotărî ceva,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?