1) Ce parte de vorbire este elementul de relație din fraza ,,Mi-a spus dacă a ajuns Mircea acasă.”? a) conjuncție subordonată b) pronume relative c) pronume nehotărât d) adverb relativ 2) Care este termenul regent pentru subordonata din fraza ,,Mama mi-a cumpărat un stilou care funcționează foarte bine.”? a) Mama b) mi-am cumpărat c) un stilou 3) Funcția sintactică a cuvântului ,,care” din fraza ,,Nu știu care fată mă va ajuta mâine.” este de a) subiect b) atribut pronominal genitival c) atribut adjectival 4) Propoziția subordonată din fraza ,,Mă gândesc să plec la munte.” este a) completivă directă b) completivă indirectă c) completivă prepozițională 5) Propoziția subordonată din fraza ,,Laudele vor reveni cui le merită.” este a) completivă directă b) completivă indirectă c) completivă prepozițională 6) Funcția sintactică a cuvântului ,,pe Mihai” din enunțul ,,Mă bazez pe Mihai la acest concurs.” este de a) complement direct b) complement indirect c) complement prepozițional 7) Cuvântul ,,unde” din fraza ,,Mi-a spus unde merge în vacanță.” este a) pronumele relativ b) adjectiv pronominal relativ c) adverb relativ 8) Subordonata din fraza ,,Hai unde ne simțim noi cel mai bine!” este a) completivă directă b) completivă prepozițională c) circumstanțiala de loc 9) Ce raport sintactic se stabilește între a doua și a treia propoziție din fraza ,,M-a surprins acela care a fost prompt și care a spus adevărul.” ? a) raport de coordonare copulativă b) raport de coordonare disjunctivă c) raport de subordonare 10) Ce termen regent trebuie completat în fraza ,, .............. dacă vine la noi.”, astfel încât subordonata să fie completivă directă? a) Mi-am adus aminte b) Mi-a vorbit despre propunerea c) M-a întrebat

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?