Creează lecții mai bune mai repede
1) Semnul adunării este... Spune-i denumirea! a) x b) + c) = 2) Dublul numărului 8 este... a) 8 b) 4 c) 16 3) Jumătatea numărului 8 este... a) 8 b) 4 c) 16 4) Numărul cu 2 mai mare decât 6 este... a) 8 b) 12 c) 2 5) Numărul 16 este dublul lui... a) 14 b) 8 c) 18 6) Alege numărul de 6 ori mai mare decât 2. a) 26 b) 8 c) 12 7) Afla suma numerelor 6 și 2. a) 4 b) 8 c) 12 8) Află diferența numerelor 6 și 2. a) 4 b) 8 c) 12 9) Află produsul numerelor 6 și 2. a) 4 b) 8 c) 12 10) Din ce operație lipsește un factor? a) 8+8+?=24 b) ?x8=24 c) ?-8=8 11) Semnul înmulțirii este... a) produs b) factor c) ori 12) Asocierea corectă pentru 4x8 este a) 4+4+4+4+4+4+4+4 b) 8+8+4+4 c) 8+8+8+8 13) Alege șirul de cuvinte specifice operației de înmulțire. a) produs, termen, ori b) produs, factor, ori c) sumă, factor, plus 14) Mărește de 2 ori suma numerelor 5 și 2. a) 9 b) 12 c) 14 15) Mărește cu 2 produsul numerelor 5 și 2. a) 9 b) 12 c) 14

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive