Creează lecții mai bune mai repede
Un triunghi dreptunghic are perimetrul egal cu 12 cm și ipotenuza de 5 cm. Determinați aria triunghiului., Un dreptunghi are perimetrul de 14 cm. Dacă diagonala dreptunghiului este de 5 cm, determinați aria acestui dreptunghi., Un triunghi dreptunghi cu aria egală cu 24 are ipotenuza de 10 cm. Determinați perimetrul acestui dreptunghi., Aratați că numărul a=(√7-3) 2 -(√11-√13)(√11+√13)+6√7 este întreg., Arătați că numărul x=(1-√2)(1+√2)+(1-√2) 2 +(1+√2) 2 este natural., Suma pătratelor a două numere naturale este 52. Dacă diferența lor este egală cu 2, determinați produsul lor., Dacă suma pătratelor a două numere naturale este 580, iar suma lor este egală cu 34, determinați produsul lor., Rezolvați x 2 -20>(x+4) 2 , unde x este număr natural., Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuația: (x+3)2 <(x-1)2 +2., Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația: 16(x-3)(x+3)=(4x-2) 2.

Tema

Opţiuni

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive