1) Copiii priviră uimiți spre cer. a) perfect simplu b) imperfect c) prezent 2) Lucram la proiectul grupei noastre. a) perfect compus b) imperfect c) mai-mult-ca-perfect 3) Merse și el cu noi în acea excursie. a) mai-mult-ca-perfect b) imperfect c) perfect simplu 4) V-a spus mereu adevărul în toate privințele. a) trecut b) imperfect c) perfect compus 5) N-aș merge acolo niciodată. a) imperfect b) prezent c) viitor 6) Hotărâi a-l sprijini și de data aceasta. a) perfect simplu b) mai-mult-ca-perfect c) perfect compus 7) Înainte de a citi recalculă rezultatele.  a) imperfect b) perfect simplu c) prezent 8) Bifasem răspunsul corect și de data aceasta. a) mai-mult-ca-perfect b) imperfect c) viitor 9) Aș fi mers cu tine și eu. a) viitor b) perfect c) prezent 10) Dorea foarte mult acel joc. a) imperfect b) perfect compus c) perfect simplu

Identifică timpul verbal corect din fiecare enunț:

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?