Creează lecții mai bune mai repede
Formează un cuvânt din literele: ă, j, o, a, c., Alcătuiește o propoziție formată din șase cuvinte, în care șă folosești și cuvântul "jucărie"., Ce silabă lipsește din cuvintele: _chetă, pi_male, pla_?, Descoperă propoziția: Vrețiprăjiturisaujeleuri?, Ordonează silabele: naj, ti, pa. Ce cuvânt ai obținut?, Alcătuiește o propoziție în care să folosești cuvântul "vâjâie"., Desparte în silabe cuvântul "stejar"., Un jeton, mai multe... ., Desparte în silabe cuvântul "jurnal"., Alcătuiește o propoziție în care să folosești cuvântul "pajiște"., Alcătuiește o propoziție în care cuvântul "ajutor" să se afle la sfârșitul acesteia., Desparte în silabe cuvântul "pajiște"., Desparte în silabe cuvântul "mesaje"., Dimineața servesc micul... ., Desparte în silabe cuvântul "jucărie"., Dacă astăzi este marți, poimâine va fi... ., O pajiște, mai multe... ., Dacă nu e sus, e ... ., Dacă nu e vesel, e ... ., O coajă, mai multe ... ., Dacă nu e palid, e ... ., Un cojoc, mai multe ... ., Un joc, mai multe ... ., Dacă nu e fricos, e ... ., Un jucător, mai mulți ... ,, Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție: pajiște, îmbobociți, sunt, Pe, bujori..

Tema

Opţiuni

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive