1) 1. Câte părți are romanul ,,ION'', de L.Rebreanu? a) 4 b) 3 c) 2 d) 6 2) În ce an a fost publicat romanul ,,ION''? a) 1900 b) 1919 c) 1921 d) 1920 3) Ce tip de roman este romanul ,,ION''? a) obiectiv, romantic, realist, tradiționalist b) obiectiv, realist, social, psihologic c) modern, obiectiv, al experienței, psihologic d) interbelic, subiectiv, modern, psihologic 4) Pe care fapte reale se bazează autorul în creionarea scenariului epic? a) gestul unui tânăr țăran care sărută pământul, o carte citită în copilărie b) o ipățanie a unei fete izgonită și de tată și de iubit, un articol citit în presa vremii c) mărturisirea unui tânăr țăran harnic, dar sărac; alte nuvele scrise anterior d) povești auzite din copilărie de la tatăl său 5) Care este tema romanului ,,Ion"? a) iubirea ca neîmplinire erotică b) lupta pentu pământ c) dezumanizarea datorată obsesiei pentru pământ d) dezumanizarea datorată obsesiei pentru bani 6) Din câte capitole este alcătuit romanul ,,ION''? a) 10 b) 12 c) 13 d) 11 7) Care sunt trăsăturile prozei realiste? Alegeți varianta corectă. a) exprimare la persoana a 3-a, narațiune subiectivă, tehnica planurilor paralele b) exprimare la persoana 1, narațiune obiectivă, tehnica amănuntului semnificativ c) narațiune obiectivă, viziune narativă ,, împreună cu '', tehnica cinematografică d) narațiune subiectivă, viziune narativă ,, dindărăt '', tehnica simetriei incipit-final e) narațiune obiectivă, narator omniscient, extradiegetic, tehnica detaliului semnificativ f) narațiune subiectivă, narator intradiegetic, tehnica pluriperspectivismului 8) Cum se intitulează părțile romanului? a) Glasul Rațiunii b) Glasul Inimii c) Glasul Pământului d) Glasul Iubirii e) Glasul Dragostei f) Glasul Banului 9) Care este titlul primului capitol? a) Iubirea b) Începutul c) Nunta d) Hora e) Zvârcolirea 10) Cum se numește satul în care se desfășoară acțiunea romanului? a) Amara b) Armadia c) Pripas d) Jidovița e) Prislop 11) Titlul ultimului capitol este: a) Blestemul b) Copilul c) Sfârșitul d) George e) Ion f) Dreptatea 12) Imaginea care deschide și închide romanul este cea a ... a) horei b) crucii c) caselor d) drumului 13) Cine stătea printre cei bogați ,, ca un câine la ușa bucătăriei? '' a) Simion Butunoiu b) Macedon Cercetașu c) Briceag d) Alexandru Glanetașu 14) Cum se numește jocul de la horă? a) Ciuleandra b) Călușarii c) Someșana d) Brâul 15) Ion îi seamănă unuia dintre părinți.Căruia dintre ei? a) Vasile Glanetașu b) Zenovia Glanetașu c) Alexandru Glanetașu d) Savista Glanetașu 16) Cine este George al lui Toma Bulbuc? a) ziarist b) cârciumar c) flăcău înstărit d) lăutar e) bețivul satului 17) Cine îl numește pe Ion, ,,hoț, tâlhat, sărăntoc''? a) preotul Belciug b) doamna Herdelea c) George Bulbuc d) Vasile Baciu 18) Care este motivul pentru care își dorește Ion pământ? a) ca să fie bogat b) ca să-și recâștige demnitatea în sat c) din orgoliu d) ca să poată supraviețui 19) Cum plănuiește Ion să restabilească situația materială a familiei? a) pleacă la muncă prin sat b) se apucă de furat c) prin căsătoria cu Florica d) prin căsătoria cu Ana e) lucrând mai mult f) cumpărând pământ 20) Situația dificilă a Anei, pare să fie acceptată la început de tatăl ei.De ce? a) crede că este copilul lui George Bulbuc b) crede că este copilul lui Titu Herdelea c) crede că este copilul lui Ion Glanetașu d) ce că este copilul lui George Pintea 21) Cum se numesc cei trei copii ai dascălului Herdelea? a) Marcu, Vasile și George b) Marcu, Laura, Maria c) Laura, Titu, Ghighi d) Paraschiv, Ilie, Achim 22) A cui fată era Ana? a) A preotului Belciug b) A văduvei lui Maxim Oprea c) A lui Toma Bulbuc , țăran înstărit d) A lui Vasile Baciu, unul dintre ,,bocotanii'' satului 23) De ce notarul începe să râdă în ziua cununiei Anei, aruncând ochii spre mireasă? a) pentru că avea haina murdară b) pentru că avea haina ruptă c) pentru că burta era mare d) pentru că era și Florica de față? 24) Cui aparțin vorbele următoare? Despre cine gândește așa? a) vorbele aparțin lui George și gândește așa despre Florica și tatăl ei b) vorbele aparțin lui Belciug și gândește așa despre Laura și tatăl ei c) vorbele aparțin lui Titu și gândește așa despre Roza și tatăl ei d) vorbele aparțin lui Ion și gândește așa despre Ana și tatăl ei 25) Ce-și cumpără Ion cu banii de la nuntă? a) multe case b) o cârciumă c) un juncan d) pământ 26) Cum se simte Ion când aude că Florica s - a măritat cu George Bulbuc? a) este bucuros pentru ea b) e zguduit de durere c) se duce să-i facă un cadou d) invită tânăra familie la masă 27) Zaharia Herdelea este citat să se prezinte la proces. Din ce motiv? a) pentru că i - a scris lui Ion o jalbă b) pentru că trebuia să-i dea bani preotului Belciug c) pentru că se certase cu Vasile Baciu d) pentru că nu era un învățător bun 28) Care este numele copilului lui Ion și al Anei? a) Ionică b) Petrișor c) Vasilică d) Alexăndrel 29) Cine este Avrum și cum moare? a) este deținător de pământ și moare de apoplexie b) este amator de rachiu și moare înecat cu băutură c) este cârciumar și moare spânzurat d) este preot și moare în timpul slujbei 30) Când îl blestemau fetele lui Herdelea pe Ion? a) când auzeau că Vasile Baciu o bătea b) când o vedeau pe Florica plângând c) când Ion la pârât pe Herdelea că l - a ajutat cu jalba d) când Ion l - a chemat în judecată pe V.Baciu 31) Ion iese fericit de la notar, pentru că Vasile Baciu, tatăl Anei... a) îi dăruiește toate moșiile b) scrie pământurile pe numele lui c) scrie averile pe numele Anei d) scrie toate pământurile și averile pe numele nepotului său 32) Ce amenințare îi spune îi spune Ana lui Ion, la nunta lui George cu Florica? a) că va divorța și îi va lua pământurile b) că-și va pune capăt zilelor c) că va pleca din sat cu copilul d) că va pleca la tatăl ei cu copilul și nu-l va lăsa lângă copil 33) Cum o cheamă pe oloaga satului și cum se implică în relația lui George cu Florica? a) Oloaga se numește Savista și îi spune Floricăi de trădarea lui George b) Oloaga se numește Maria și bagă ceartă între cei doi c) Oloaga se numește Savista și îi spune lui George că Florica l - a trădat d) Oloaga se numește Maria și și devine iubita lui George 34) Cum se omoară Ana și unde anume? a) se otrăvește acasă la tatăl ei b) se aruncă în fântâna din curte c) se spânzură în grajdul casei d) se taie cu un cuțit acasă la tatăl ei 35) Ce se întâmplă cu pământurile lui Ion după moartea Anei? a) tatăl Anei le cere înapoi b) rămân în posesia lui Ion c) vor fi luate de biserică d) Ion le va dona bisericii 36) Cum se va comporta Ion cu Florica și George? a) îl respectă pe George și renunță la Florica b) devine prietenul lor și îi ajută la treburi c) îi urăște și vrea să se răzbune că Florica nu l - a așteptat d) o vrea pe Florica înapoi și se întâlnește cu ea pe ascuns 37) De la cine află George că Ion se întâlnește cu Florica pe furiș? a) de la Vasile Baciu b) de la Ana c) de la Florica d) de la Savista 38) De câte ori îl lovește George pe Ion și cu ce? a) de două ori cu lopata b) de trei ori cu sapa c) o dată cu sapa d) o dată cu toporul 39) Care sunt ultimele cuvinte ale lui Ion? a) ,,Ssst...ssstt'' b) , , O fi sângele meu'' c) ,,Mor ca un câine'' d) ,,Săriți...tulai...săriți'' 40) Cui rămâne pământul lui Ion după moartea sa? a) preotului Belciug b) părinților săi, Zenobia și Alexandru c) lui Vasile Baciu d) primăriei din sat 41) Cui îi este dedicat romanul, așa cum se precizează la sfârșitul lui? a) ,,Părinților mei'' b) ,, Lorelei'' c) ,,Celor mulți umili'' d) , ,Dragei mele Fanny.L.R.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?