1) Poezia Plumb este apărută în anul a) 1916 b) 1919 2) George Bacovia este un poet a) romantic b) simbolist 3) Este o trăsătură dominantă a simbolismului a) sugestia b) antiteza c) ingambamentul 4) Teoreticianul simbolismului în România este: a) Alexandru Macedonski b) Ion Minulescu 5) Sintestezia presupune: a) combinarea mai multor senzații b) un procedeu de versificație 6) Titlul poeziei poate semnifica: a) greutatea existenței b) veselia 7) Din punct de vedere fonetic u este: a) vocală închisă b) vocală deschisă 8) Este o culoare specifică lui Bacovia a) gri b) roz 9) Motivul poeziei este: a) moartea b) plumbul 10) Opera este constituită din a) două secvențe b) trei secvențe 11) În prima secvență este prezentat: a) cadrul exterior b) cadrul interior 12) Dormeau adânc este la timpul: a) perfect compus b) imperfect 13) Sintagma flori de plumb este: a) metaforă b) oximoron 14) Rima este a) îmbrățișată b) încrucișată 15) Poate fi considerată artă poetică? a) da b) nu 16) Arta poetică reprezintă: a) o specie a genului liric b) un crez literar 17) Tema poeziei este: a) iubirea b) sugestia morții 18) Interpretată prin filtru de artă poetică, opera prezintă: a) condiția poetului, raportul dintre eul liric și societatea meschină în care se află b) iubirea îl poate salva pe poet 19) Numește o altă poezie scrisă de Bacovia: a) Zdreanță b) Lacul c) Alb 20) Alege un alt scriitor interbelic: a) Eminescu b) Creangă c) Blaga

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?