Următorul termen al șirului 2, 5, 8, 11,... este, Următorul termen al șirului 1, 5, 25, 125,... este, Termenul x al șirului 1,6 ,x ,16,... este egal cu, Termenul y al șirului 1,4 ,16 ,y, 256,... este egal cu, Determinați numărul real x pentru care x-1, 2x, 3+x sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice., Determinați numărul real x pentru care 3, x-1, 27 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice., Într-o progresie geometrică primul termen este 5 și rația 2. Cât este al doilea termen al progresiei?  , Într-o progresie aritmetică primul termen este 5 și rația 2. Cât este al treilea termen al progresiei?  , Într-o progresie aritmetică primul termen este -2 și al doilea termen 2. Cât este rația progresiei?  , Într-o progresie geometrică primul termen este -2 și al doilea termen 2. Cât este rația progresiei?  , Într-o progresie aritmetică primul termen este 1 și al treilea temen 21. Cât este rația progresiei?  , Într-o progresie geometrică primul termen este 6 și al treilea temen 24. Cât este rația progresiei?  , Într-o progresie aritmetică (an ), a1 =5 și a 3 =21. a 2 =?  , Într-o progresie geometrică (bn ), b1 =5 și b 3 =125. b 2 =?  , Într-o progresie aritmetică (an ), a1 =4 și r =3. S 12 =?  , Într-o progresie geometrică (bn ), b1 =4 și q =2. S 10 =?  , Într-o progresie aritmetică (an ), a2 =4 și a5 =31. r =?  , Într-o progresie geometrică (bn ), b2 =-1 și b7 =-32. q =?  , Calculați suma: 2+6+10+....+402., Calculați suma: 2+6+18+....+486., Se dă progresia aritmetică (a n ) cu termenul general a n =2n+3, n≥1. Cât este rația?, Se dă progresia aritmetică (a n ) cu termenul general a n =3n-4, n≥1. a1=?, Se dă progresia geometrică (b n ) cu termenul general b n =2n+3, n≥1. b1 +b5 =? , Se dă progresia geometrică (b n ) cu termenul general b n =3n-2, n≥1. b1 =? .

Progresii aritmetice și progresii geometrice

Clasament

Stilul vizual

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?