Creează lecții mai bune mai repede
12x2-6 - 18, 50-6x8+2 - 4, 25:5+14-3x3 - 10, 46:2+6x6-12x2 - 35,

ordinea efectuarii operatiilor

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive