1) Alege trăsăturile Romantismului: a) sinestezie, antiteză, fantezie b) fantezie, visare, metaforă insolită c) visare, fantezie, antiteză 2) Simbolismul neagă: a) Parnasianismul și Realismul b) Parnasianismul și Romantismul c) Parnasianismul și Modernismul 3) Modernismul este teoretizat de: a) Eugen Lovinescu b) Tudor Vianu c) George Călinescu 4) Alege trăsăturile realismului: a) verosimilitate, fantezie, reinterpretarea miturilor b) verosimilitate, temă socială, cronologie c) verosimilitate, subiectivism, psihologism 5) Alege trăsăturile Simbolismului: a) sugestie, cromatică, metaforă insolită b) sugestie, sinestezie, cromatică c) visare, cronologie, perspectivă dindărăt 6) Alege trăsăturile Tradiționalismului: a) inspirația din folclor, orașul este benefic b) spiritul ortodoxist, spațiul rural, folclorul c) spațiul rural, metafora insolită, exacerbarea eului liric 7) Teoreticianul Simbolismului românesc este: a) George Bacovia b) Alexandru Macedonski c) Ion Pillat 8) În România ctitorul romanului modern obiectiv realist este: a) Camil Petrescu b) Liviu Rebreanu c) Mihail Sadoveanu 9) Alege romanul Tradiționalist: a) Ion b) Baltagul c) Enigma Otiliei 10) Alege romanul modern balzacian: a) Ion b) Baltagul c) Enigma Otiliei 11) Alege nuvela realistă psihologică a) Alexandru Lăpușneanul b) Popa Tanda c) Moara cu noroc 12) Arghezi se înscrie în modernismul de tip: a) eclectic b) expresionist c) ermetic 13) Modernismul se opune: a) romantismului b) simbolismului c) traditionalismului

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Restaurare activitate salvată automat: ?