Creează lecții mai bune mai repede
1) nasture a) substantiv b) verb c) pronume d) adjectiv 2) mergem a) adjectiv b) verb c) substantiv d) pronume 3) dânsul a) pronume personal de politețe  b) pronume personal c) verb d) substantiv e) adjectiv 4) inteligent a) adjectiv b) verb c) substantiv d) pronume 5) dumnealor a) pronume personal de politețe, persoana a treia, singular b) pronume de politețe, persoana a treia, plural c) pronume personal de politețe, persoana a doua, plural d) pronume de politețe, persoana întâi, plural 6) flori a) substantiv propriu, simplu, gen feminin, număr plural b) substantiv comun, simplu, gen feminin, nr plural c) substantiv comun, simplu, gen neutru, nr plural d) substantiv propriu, simplu, gen neutru, nr plural 7) Ei a) pronume personal, persoana a III-a, nr plural, gen masculin b) pronume personal, persoana a III-a, nr plural, gen neutru c) pronume personal, persoana a III-a, nr plural, gen feminin d) pronume personal, persoana a III-a, nr singular, gen masculin 8) vorbești a) verb, timp prezent, persoana a II-a, nr singular b) verb, timp viitor, persoana a II-a, nr singular c) verb, timp trecut, persoana a II-a, nr singular d) verb, timp prezent, persoana a III-a, nr singular 9) ouă a) substantiv comun, simplu, gen masculin, nr singular b) substantiv comun, simplu, gen masculin, nr plural c) substantiv comun, simplu, gen neutru, nr singular d) substantiv comun, simplu, gen neutru, nr plural 10) au venit a) verb, timp trecut, persoana a III-a, nr singular b) verb, timp viitor, persoana a III-a, nr singular c) verb, timp trecut, persoana a III-a, nr plural d) verb, timp trecut, persoana a II-a, nr plural 11) verb, timp trecut, persoana I, singular a) strigau b) strig c) au strigat d) strigam 12) substantiv comun, simplu, gen masculin, nr singular a) tablou b) rățoi c) bărbați d) os 13) frumusețe, covor, minune, tunet, .... a) tristețe b) plouă c) interesant d) vorbim 14) darnic, isteață, proaspete, ... a) fructe b) voioșie c) veseli d) mâncare 15) merge, a cântat, va veni, .... a) credea b) vorbim c) vor cina d) desenez 16) vor dormi, au venit, s-au spălat, ... a) se juca b) vom vorbi c) vor transmite d) ați ajuns 17) veți răsfoi, voi asculta, vom povesti, ... a) v-au văzut b) vi se spune c) vor alerga d) vă aude 18) cred, vedeam, aș veni, ... a) mă roagă b) mi-a povestit c) m-ai auzit d) voi răspunde 19) vorbeau, nu vor veni, se ascund, ... a) va viziona b) au verificat c) vorbeam d) vă privește 20) bocănea, vorbește, visează, ... a) le învelim b) se ascund c) îi vorbim d) va scrie

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive