Синтаксис - Розділ науки про мову, який вивчає словосполучення та речення., Речення - Найменша одиниця людського спілкування., Підмет - Головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні., Присудок - Головний член речення, який означає, що говориться про підмет., Двоскладне речення - Речення, граматична основа якого складається з підмета і присудка., Односкладне речення - Речення, які мають граматичну основу з одного головного члена., Додаток - Другорядний член речення, який ознає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків. , Означення - Другорядний член речення, який указує на ознаку предмета і відповідає на питання який? котрий? чий?, Обставина - Другорядний член речення, який називає різні ознаки дії - місця, часу, причини, способу, ступеня. , Однорідні члени речення - Члени речення, які відповідають на одне і те ж питання, поставлене від одного і того ж слова у реченні. ,

Повторення про словосполучення та речення. Головні та другорядні члени. Однорідні члени речення

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?