Быстрее создавайте лучшие уроки
1) Означи текстове или песме којима је тема љубав. a) Моја Милена b) Плави зец c) Мала љубавна песма d) Прва љубав e) Виолина 2) Означи називе научно-популарних текстова које смо читали. a) Мјесец и његова бака b) Кроз васиону и векове c) Стефаново дрво d) Од пашњака до научењака e) Позно јесење јутро 3) Означи назив песме која говори о једном необичном капетану. a) Стари Вујадин b) Јуначка песма c) Босоноги и небо d) Родан Роки 4) Главни јунаци неких прича и песама желели су да жртвују себе због других. Означи њихове називе. a) Бела и жута девојчица b) Бескрајна прича c) Мрав добра срца d) Олданини вртови e) Моја Милена 5) Означи називе народних лирских песама које смо читали. a) Јеленче b) Стари Вујадин c) Јуначка песма d) Трешња у цвету e) Наджњева се момак и девојка 6) Тема неких прича и песама је било другарство. Означи њихове називе. a) Друг другу b) Јуначка песма c) Наджњева се момак и девојка d) Родан Роки e) Бела и жута девојчица 7) Означи називе драмских текстова које смо читали. a) Друг другу b) Пепељуга c) Подела улога d) Пауково дело e) Чик, да погодите због чега су се посвађала два златна брата 8) Читали смо и текстове у којима су се појављивале неке историјске личности. Означи њихове називе. a) Бескрајна прича b) Стефаново дрво c) Бели витез d) Најбоље задужбине e) Златно јагње 9) Означи називе књига које смо обрађивали као лектиру. a) Бела грива b) Босоноги и небо c) Алиса у земљи чуда d) Бескрајна прича e) Мали принц 10) Дечак Бастијан је лик из једног текста који смо читали . Означи његов назив. a) Виолина b) Прича о дечаку и месецу c) Бескрајна прича d) Прва љубав e) Моја Милена 11) Читали смо песме у којима су главни ликови волели да се претерано хвале. a) Јуначка песма b) Чворак c) Луцкаста песма d) Циганин хвали свога коња e) Плави зец 12) Читали смо две песме Милована Данојлића. Означи њихове називе. a) Трешња у цвету b) Јесен c) Мартовско сунце d) Ко да то буде e) Пауково дело 13) Означи називе песама којима је тема љубав мајке према детету. a) Ко да то буде b) Луцкаста песма c) Мајка d) Мала љубавна песма e) Аждаја своме чеду тепа 14) Означи називе бајки које смо читали. a) Ружно паче b) Бели витез c) Трнова Ружица d) Виолина e) Пепељуга

Ово смо читали, рецитовали и драматизовали

Переключить шаблон

Интерактивный

Таблица лидеров

Аналогичные учебные задания из Сообщества

Переключить шаблон

Интерактивный