1) Koje su karakteristike svakog glasa? a) širina, dužina, glasnoća b) jačina, visina, boja c) pjevanje, zavijanje, recitiranje 2) Pjevački glasovi dijele se na: a) dječji, ženski, muški b) sjajni, nježni, blistavi c) tamni, jasni, svijetli 3) Koje su vrste ženskih pjevačkih glasova? a) bariton, tenor, glasni b) sopran, mezzosopran, alt c) tihi, tiši, najtiši 4) Koje su vrste muških pjevačkih glasova? a) jaki, jači, najači b) tamni ,svijetli, duboki c) tenor, bariton, bas 5) Solistički vokalni sastavi mogu biti; a) duet, tercet, kvartet, kvintet b) kvadrat, trapez, romb, 6) Šta je zbor? a) Zbor je veća skupina pjevača koja zajednički izvodi neku skladbu. b) Zbor je igra gdje sudjeluje mala skupina igrača. c) Zbor je skup riječi. 7) Zbor može biti: a) bijeli,šareni, crveni b) ženski, muški, dječji, mješoviti c) prvi,drugi,treći 8) Tko usklađuje zbor? a) dirigent b) strojovođa c) vozač 9) Ovisno o broju melodija zbor može biti: a) dvoglasan, troglasan, četveroglasan itd...... b) visoki, niski,  c) plosnati,ravni,okrugli

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?