Быстрее создавайте лучшие уроки
Moské - Islams gudtjänstlokal, Minaret - torn på moske, där bönerna ropas ut, Mekka - Muslimernas heligaste plats, Koranen - Islams heliga skrift, Allah - Den ende guden i Islam, Muhammed - Allahs sändebud, profet, Ramadan - Fastemånad, Kaba - Byggnad i Mekka med den heliga stenen,

Переключить шаблон

Интерактивный

Таблица лидеров

Аналогичные учебные задания из Сообщества

Переключить шаблон

Интерактивный