1) Koji od ovih instrumenata NISU gudaća glazbala? a) Violina. b) Viola. c) Gitara. d) Kontrabas. e) Klavir. f) Violončelo. 2) Koje je najmanje gudaće glazbalo? a) Viola. b) Violina. c) Violončelo. d) Kontrabas. 3) Označi tri trzalačka glazbala. a) Gitara. b) Klavir. c) Violina. d) Harfa. e) Lutnja. 4) Što znači vivo? a) Brzo. b) Živo. c) Umjereno. d) Sporo. 5) mp znači... a) Tiho. b) Vrlo tiho. c) Vrlo glasno. d) Glasno. e) Srednje glasno. f) Srednjje tiho. 6) Crescendo je... a) Postupno glasnije. b) Postupno tiše. 7) Koj je najstariji glazbeni instrument? a) Klavir. b) Lutnja. c) Gitara. d) Ljudski glas. e) Violina. 8) Kako smo podijelili pjevačke glasove?  a) Muški i ženski. b) Dječji i odrasli. c) Muški, ženski i dječji.

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?