U kojim biblijskim knjigama najviše saznajemo o Mariji?, U kojem je gradu Marija rodila Isusa?, U kojem je gradu anđeo posjetio Mariju i navijestio joj da će roditi Isusa?, Navedi 2 Marijina blagdana!, Navedi dva marijanska svetišta u Hrvatskoj., Navedi dva marijanska svetišta u svijetu., Izmoli molitvu Zdravo Marijo., Koliko ima sakramenata kršćanske inicijacije?:, Koji ste sakrament prvi primili?, Koliko ima sakramenata?, Navedi riječi kojima se krsti koristeći svoje ime?, Tko je ustanovio sakramente? , Koliko ste sakramenata do sada primili?, Koji ćete sakrament primiti u 8.razredu?, Koji bi simbol nacrtao za krštenje i zašto?, Koji bi simbol nacrtao za ženidbu i zašto?, Koji bi simbol nacrtao za ispovijed i zašto?, Koji bi simbol nacrtao za pričest i zašto?, Tko dijeli potvrdu u uobičajenim slučajevima?, Kako se zvao Marijin muž?.

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Случайное колесо — это открытый шаблон. Он не создает баллы для таблицы лидеров.

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?