Osmislite bolja predavanja brže

Lavirint

Idi do mesta sa tačnim odgovorom, izbegavajući neprijatelje.


Primeri

Saznajte više o drugim šablonima