Osmislite bolja predavanja brže
1) 1 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 0 2) 2 a) 3 b) 2 c) 1 d) 2 3) 3 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 4) 4 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 5) 5 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 6) 6 a) 0 b) 5 c) 3 d) 6 7) 7 a) 0 b) 2 c) 4 d) 5 e) 6 f) 7 8) 8 a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 8 f) 0 9) 9 a) 1 b) 4 c) 6 d) 8 e) 9 f) 0 10) 10 a) 1 b) 2 c) 10 d) 5 e) 6 f) 3 11) 11 a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 e) 16 f) 17 12) 12 a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14 f) 15 13) 13 a) 11 b) 12 c) 13 d) 14 e) 15 f) 16 14) 14 a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 e) 16 f) 17

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti