Osmislite bolja predavanja brže
1) Mesto i datum... a) pišu se u gornjem levom uglu. b) pišu se u donjem levom uglu. c) pišu se gde god hoćeš. d) uopšte se ne pišu. e) pišu se u gornjem desnom uglu. f) pišu se u donjem desnom uglu. 2) Pismo treba početi... a) smajlićem. b) prepričavanjem nekog događaja. c) obraćanjem (oslovljavanjem). d) pesmicom. e) po želji. f) pozdravom. 3) Iza oslovljavanja treba napisati... a) zapetu ili tačku. b) znak pitanja. c) znak uzvika ili tačku. d) zatvorene znake navoda. e) upitnik ili uzvičnik. f) uzvičnik ili zapetu. 4) Tekst pisma treba započeti... a) malim slovom. b) velikim slovom. c) zavisi od znaka koji smo stavili iza oslovljavanja. d) ukrasnim slovom. e) ćirilicom f) latinicom 5) Tekst pisma mora da sadrži... a) pasuse. b) ilustracije. c) stihove. d) emotikone. e) podvučene delove. f) deskripciju. 6) Postskriptum je... a) poštanska marka. b) koverta. c) deo pisma koji se dodaje naknadno, posle pisanja. d) obraćanje. e) pozdrav. f) obavezan kraj svakog pisma. 7) Skraćenica za postskriptum je... a) ПС b) П.С. c) пс d) PS e) P.s. f) P.S. 8) U donjem desnom uglu pisma piše se... a) potpis i pozdrav. b) obraćanje. c) postskriptum. d) mesto i datum. e) adresa pošiljaoca. f) nešto po želji. 9) Adresiranje pisma podrazumeva primaočevo... a) ime i prezime. b) datum rođenja. c) broj telefona. d) adresa i broj. e) poštanski broj i mesto. f) ime oca. 10) Kviz nastavnice srpskog je... a) fenomenalan. b) divan. c) zabavan. d) koristan. e) zelenkast. f) dosadan i glup.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti