1) Šta su intervali? a) rastojanja izmedju bilo koja dva tona u lestvici b) rastojanja izmedju dva susedna tona c) rastojanja izmedju tri tona 2) Šta je kvinta? a) rastojanje izmedju tri tona b) rastojanje izmedju pet tona c) rastojanje izmedju šest tona 3) Kakve kvinte postoje? a) čiste, prekomerne i umanjene b) velike, male, prekomerne, umanjene c) velike i prekomerne 4) Šta je terca? a) rastojanje izmedju četiri tona b) rastojanje izmedju pet tona c) rastojanje izmedju tri tona 5) Kakve terce postoje? a) umanjene, prekomerne, velike i male b) prekomerne, čiste i umanjene c) velike i male 6) Kakvi mogu biti intervali prema vrsti? a) mali, veliki, prekomerni i umanjeni b) prekomerni, umanjeni, veliki, mali i čisti c) mali i veliki 7) Nabroj redom intervale po veličini do kvinte: a) prima, terca, kvarta, kvinta b) prima sekunda, kvarta, terca, kvinta c) prima, sekunda, terca, kvarta, kvinta

Tabela

Vizuelni stil

Postavke

Promeni šablon

Vrati automatski sačuvano: ?