1) Шта је најбрже на свету? a) мисао b) коњ c) птица d) крокодил e) пас f) мачка 2) Шта је најбеље на свету? a) вуна b) зуби c) дан d) зид e) ауто f) јакна 3) Зашто човек иде? a) Зато што не може да лети. b) Зато што не може да пузи. c) Зато што иде на две ноге. 4) Која ватра не пече? a) мокра b) Ватра која гори. c) угашена 5) Пронађи брзалицу. a) На врх брда врба мрда! b) Шта је најскупље на свету? c) Шта је најслађе на свету? d) Миш уз пушку, миш низ пушку! e) Који коњи не једу ни зоб ни сено? f) Риба, риби гризе реп! 6) Који коњи не једу ни зоб ни сено? a) бели b) црни c) дрвени 7) Пронађи бројалицу. a) Свака сврака скакала на два крака. b) Еци, пеци, пец ти си мали зец, ja сам мала препелица, еци, пеци, пец. c) Риба, риби гризе реп! d) A, бе, цe, дe мачка преде на врх греде a миш мота преко плота. 8) Која животиња је и после смрти црвена? a) пас b) мачка c) птица d) крокодил e) рак f) риба 9) Шта може трчати по зиду? a) паук b) сенка c) буба 10) Шта путује без ногу? a) лептир b) слон c) вода 11) Ко увек иде, а с места се не помиче? a) сат b) слика c) свеска

Народне умотворине (питалице,брзалице,бројалице)-Учитељица Марија Раденковић

Tema

Postavke

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?