Osmislite bolja predavanja brže
1) Which word is correct? a) craft b) kraft 2) Which word is correct? a) kiss b) ciss 3) Which word is correct? a) cast b) kast 4) Which word is correct? a) kip b) cip 5) Which word is correct? a) cilp b) kilp 6) Which word is correct? a) craft b) kraft 7) Which word is correct? a) kid b) cid 8) Which word is correct? a) cost b) kost

C/k WHich word is Correct?

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti