Osmislite bolja predavanja brže
1) Иван има 100 лв. Ако си купи количка за 23 лв. и конструктор за 28 лв., колко лева ще му останат ? a) 50 лв. b) 49 лв. c) 51 лв. 2) Ани посетила сладкарницата, след това отишла до книжарницата и се върнала вкъщи. Колко метра общо е изминала? a) 41 м b) 34 м c) 58 м 3) Кой числов израз е равен на сбора 6 + 6 ? a) (50 - 20) - 18 b) (50 - 18) + 20 c) (50 + 20) - 18 4) В сладкарницата имало 36 червени бонбона и 48 сини. 24 от тях били с шоколадов вкус, а останалите с ментов. Колко били с ментов вкус? a) 77 ментови b) 60 ментови c) 77 общо 5) Мама сложи 36 черешки в крема на тортата и още толкова използва за украса. С колко черешки е моята торта? a) 72 черешки b) 70 черешки c) 66 черешки 6) Продължи числовата редица 6, 12, 18, 24, ... a) 30 b) 32 c) 26 d) 18 e) 12 f) 6 7) Продължи числовата редица 49, 42, 35, 28, ... a) 38 b) 20 c) 21 8) Постави липсващото число a) 27 b) 37 c) 35 d) 38 e) 65 f) 40 9) Колко е дължината на основата на равнобедрен триъгълник, ако бедрото е 19 см, а обиколката е 52 см? a) 16 см b) 14 см c) 4 см 10) Колко метра мрежа са нужни на Зайо, за да огради зеленчуковата си градинка, която е с формата на правоъгълник и има размери 12 м и 11 м? a) 22 м b) 46 м c) 23 м 11) Продължи редицата от числа 50, 48, 46, 44, .. a) 42 b) 40 c) 38 d) 41 e) 39 12) Колко броя са половината на 100: a) 20 b) 100 c) 50 13)  От половината на 100 лв. извади сбора на 14 лв. и 1 6лв.  a) 40 лв. b) 20 лв. c) 30 лв. 14) Намери разликата на 60 и 17. a) 43 b) 33 c) 53 15) Ще узнаете теглото на  най-тежкото животно на земята, ако към 38 добавите 62. a) 36 тона b) 90 тона c) 100 тона 16) Страната на всеки квадрат е 4 см. Обиколката на цялата фигура е a) 16 см + 16 см+ 16 см                               b) 12 см +12см +4 см + 4 см 17) Три котки изяждат по три мишки за един час. Колко общо мишки ще изядат за 3 часа? a) 3+3+3 b) 9+9+9

Текстови задачи до 100

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti