Osmislite bolja predavanja brže
1. Шта је природа ?, 2. Како делимо природу ?, 3.Шта чини живу природу ?, 4. Шта чини неживу природу?, 5. Шта нам даје сунце ?, 6.Наведи својства (особину ) ваздуха., 7. За које потребе човек користи кретање ваздуха (3 ) ?, 8. Које промене на Земљи се јављају под утицајем Сунца ?, 9. Објасни значење речи : својство., 10. Како се штитиш од сунца ?, 11. Где све има ватдуха ?, 12. Наброј особине чистог ваздуха., 13. Шта је ветар?, 14.За које потребе човек користи кретање ваздуха ?, 15. Какво може бити земљиште ?, 16. Шта је равница ?, 17. Шта је брдо ?, 18. Шта је планина ?, 19. КОје животиње живе у земљишту ?, 20.Због чега је земљиште важно биљкама ?, 21. Како човек користи земљиште ?, 22. По чему се разликују земљишта ?Наведи три својства., 23. Које боје могу бити земљишта ?, 24. Које земљиште је најрастреситије ?, 25.Које земљиште најдуже задржава воду ?, 26. Зашто кажемо да је земљиште услов за живот ?.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Nasumični točak je otvoreni šablon. On ne generiše rezultate za tabelu rangiranja.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti