Mirko i Slavko ____ neprijatelja. Moja učiteljica ____ naočare samo kada čita. Šta li će da rade visoke topole kad ____ gole! Šta li će da ____ visoke topole kad ostanu gole! (D. Maksimović) Prase nam iz blata ____: "čistoća je pola zdravlja". (Lj. Ršumović) Marko i Milica baš lepo ____ srpski. Pametni ljudi daleko ____. Ja sutra ____ da navratim do tebe! One baš ____ da pročitaju tu knjigu. Jedva čekam da mi mama i tata ____ malu kucu.

Izaberi odgovarajući glagolski oblik.

Tabela

Tema

Postavke

Promeni šablon

Vrati automatski sačuvano: ?