1) x2*x4 a) x8 b) x6 c) x2 d) x2:x4 e) x4 f) x10 2) 25*26 a) 411 b) 230 c) 211 d) 21 e) 25 f) 26 3) x6:x3 a) x3 b) x6 c) x9 d) x6*X3 e) x9:x3 f) x3:x6 4) 44:43 a) 41 b) 47 c) 27 d) 4 e) 44 f) 43 5) (x4)3 a) x12 b) x7 c) x1 d) x4 e) x3 f) x5 6) √(25)2 a) 25 b) 5 c) 252 d) √25 e) √(25)2 f) √10 7) (a:b)2 a) a-b2 b) a:b2 c) (a)2:(b) d) a2:b2 e) a+b2 f) a:b 8) √(a*b) a) a*b b) √a*√b c) a*√b d) a:b e) a:√b f) √a:b

Tabela

Vizuelni stil

Postavke

Promeni šablon

Vrati automatski sačuvano: ?