Osmislite bolja predavanja brže
1) Would you like ... tea? a) some b) any c) many d) a few 2) There isn't ... milk at home. a) any b) many c) a few d) a lot 3) I have got ... friends. a) a lot of b) many c) much d) any 4) He hasn't got ... money. a) much b) a lot c) many d) a few 5) You eat ... food! a) a lot of b) a lot c) much d) any 6) There are ... books on the desk. a) a few b) any c) many 7) I haven’t got ... friends. a) much b) some c) many 8) Is there ... milk in the fridge? a) some b) many c) any 9) Is there ... homework for tomorrow? a) some b) a few c) much 10) He’s got ... money! a) much b) many c) a lot of

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti